Archive for the ‘Teilhardova stávka’ Category

Thomas Merton: Teilhardova stávka

12 septembra, 2010

Nie je ťažké ani neobvyklé postaviť proti sebe optimizmus Teilharda de Chardin a pesimizmus Pascala, pričom obaja majú toho veľa spoločné. Nielenže obaja pochádzajú z hornatej oblasti stredného Francúzska, z Auvergne, nielenže boli obaja vedcami, ktorí zaujali ako kresťania postoj k vedeckým revolúciám svojej doby, ale navyše obaja zostavili apologetické systémy, ktorých cieľom bolo oživiť vieru a kresťanský život svojich súčasníkov. Obaja predstavovali tvorivých duchov, odvážnych v plnom rozsahu svojho talentu. Obaja sa rozhodne postavili proti pasivite konvenčného kresťanstva. Obaja sú kontroverznými postavami, niektorými považovanými za prorokov a mystikov, inými za heretikov a náboženských čudákov. Obaja cítili naliehavú potrebu vysloviť známe pravdy v jazyku nového náboženského vedomia.

(more…)