Archive for the ‘Svetlo v temnote’ Category

Thomas Merton: Svetlo v temnote

12 septembra, 2010

Asketické učenie Svätého Jána z Kríža

„Temnota“, o ktorej hovorí Svätý Ján z Kríža, nie je prostou negáciou. Ide skôr o zhášanie a odstránenie menších svetiel, aby mohlo zažiariť čisté svetlo. Je to ako odložiť sviečku za bieleho dňa.

(more…)