Archive for the ‘Spiritualita Sinaja’ Category

Thomas Merton: Spiritualita Sinaja / Svätý Ján z Rebríka

25 januára, 2010

Východná Cirkev nemá knihu, ktorá by bola porovnateľná s Nasledovaním Krista, plodom stredovekého západného kresťanstva, dielom ľudským, citlivým, zbožným a dnes často kritizovaným ako „individualistickým.“ Z diel Východnej Cirkvi možno k Nasledovaniu postaviť obdivuhodný Život Krista Nicolasa Cabasilasa. Ide o dielo teologické, obsahujúce celé tajomstvo Krista i Cirkvi, ktorému pritom nechýba ľudské teplo, láska ani osobná zbožnosť. V každom prípade však nikdy nedosiahlo takú všeobecnú popularitu ako Nasledovanie.

Z hľadiska popularity je najčítanejšou knihou východného kresťanstva, azda okrem Filokalie, Rebrík do Raja Svätého Jána Klimaka. Dôležitosť a vplyv tejto pozoruhodnej knihy z nej robí východnú paralelu k Nasledovaniu. To vedie k zaujímavému porovnaniu týchto dvoch kníh.

Predovšetkým, Rebrík je len výnimočne, ak vôbec, citlivou knihou. Ide o prísnu, drsnú a neľútostnú knihu. Klimakus bol akýmsi Hemingwayom púšte šiesteho storočia. Samozrejme okrem toho, že nie je všetkým znechutený – nepatrí medzi obete acedie. Vidí však do ľudských a mníšskych slabostí a nevie odolať pokušeniu neľútostne ich karikovať. A neustáva ani na okamih. Dokonca aj keď dospeje k posledným priečkam Rebríka, ktoré sú údajne pokojné, vyrovnané a plné sladkej harmónie a hesychie, naďalej podlieha tomu istému reflexu a neprestáva ostro švihať všade okolo seba. Je to skutočne neúnavný bojovník.

(more…)