Archive for the ‘Problém neviery’ Category

Problém neviery

22 decembra, 2016

Jedným z paradoxov dnešnej doby, ktorá sa za dobu viery zďaleka nepovažuje, je skutočnosť, že milióny ľudí, ktorí považujú za nemožné veriť v Boha, sa slepo odovzdávajú viere v každého šarlatána, ktorý má prístup k tlači, televíznej obrazovke alebo mikrofónu.

Najväčšia irónia tejto situácie spočíva v tom, že väčšina ľudí nemá intelektuálne právo na svoju teologickú nevieru.

Inteligencia nemá právo byť vedome neinteligentná.

 

(more…)