Archive for the ‘Čas konca’ Category

Čas konca je časom, v ktorom niet miesta

10 marca, 2018

 

 

V biblickom význame nemusí výraz „Koniec“ nevyhnutne znamenať „násilný, náhly a zlý koniec.“ Biblická eschatológia by sa nemala zamieňať s nejasnou a úzkostnou eschatológiou ľudských predtúch. Žijeme v dobe dvoch význačných eschatológií: eschatológie sekulárnych obáv a nádejí, a zjaveného naplnenia. Niekedy sa tá prvá stotožní s druhou, inokedy vyplynie z popretia a nezáujmu o ňu. Patologický strach z násilného konca, ktorý, keď dosiahne istú mieru, prechádza do zle maskovanej túžby po násilnom konci, prispieva k vytvoreniu atmosféry neistoty a napätia, v ktorej sa odohrávajú hlbšie nádeje biblickej eschatológie – pretože každý je takto nútený čeliť istým možnostiam, a teda ich prijať alebo zamietnuť. Táto vedomá konfrontácia je presne tým, čo si od nás biblická eschatológia vyžaduje. Hovoriac o „čase Konca“ máme na mysli oba tieto významy. Treba ešte povedať, že autorovi nejde o nijaké prognózovanie alebo Apokalypsu – len o triezve hodnotenie atmosféry dnešnej doby, doby konca a naplnenia.

 

(more…)